Nieuwe leden:

Aansluiten bij de club kan, mits het kind voldoende watergewend is en de minimumleeftijd van 5 jaar bereikt heeft, op om het even welk tijdstip van het jaar.

Na de melding bij een bestuurslid of trainer, kan vrijblijvend aan twee trainingen deelgenomen worden. 
Tijdens de derde training wordt het kind definitief aangesloten, mits vereffenen van de ledenbijdrage. 

Deze bijdrage wordt jaarlijks bepaald en omvat zowel het lidgeld, de verzekeringspremie als de zwemgelden voor de bijgewoonde trainingen. 

Bij aansluiting wordt een huishoudelijk reglement afgegeven dat bedoeld is om de goede orde en de sfeer in de club te verzekeren.

Wegens overbezetting kan er een ledenstop wordt ingelast gedurende het jaar.  Als deze van toepassing is dan werken wij met een wachtlijst.  U kunt u zwemmertje dan op deze lijst zetten en vanaf dat er terug plaatsen vrij komen wordt u gecontacteerd. Als er een ledenstop wordt toegepast dan wordt dit meegedeeld via de website.


Ledenbijdrage:

Inschrijvingen vanaf 01/01 tot 31/12                    €110,00

Inschrijvingen vanaf 01/09 tot 31/12                    €50,00

Inschrijvingen vanaf 01/11 tot 31/12                    €10,00

Via overschrijving op bankrekening VZN: 
     *BE77 7340 3967 6342 !Nieuw Nummer!
     *met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, adres en                                        rijkregisternummer van de zwemmer.

Je lidkaart is geld waard!

Op vertoon ervan kun je 10 tot 15% korting genieten op 
sport- en zwemkledij bij:

United Brands Veurne

Herinschrijvingen:

De lidgelden worden jaarlijks hernieuwd in de loop van de maand januari.  Deze moeten betaald zijn ten laatste op 31 januari.

Om verzekeringsreden kunnen aan leden, die zich niet tijdig herinschrijven, de toegang tot de training geweigerd worden.

Zwemmers die besluiten deel te nemen aan competitie dienen, bij aanvang, éénmalig een medisch attest af te geven.