Deze pagina en subpaginas hebben als doel een beeld weer te geven van onze activiteiten.  De foto's handelen meestal over  wedstrijden, nevenactiviteiten,clubfeesten ...

Iedereen die niet akkoord is met de publicatie van foto's op deze website kan op eenvoudig verzoek per email (vznmedia2@gmail.com) vragen om die foto's te verwijderen.
Dit geldt ook voor onze facebookpagina: Vrije Zwemmers Nieuwpoort

Wedstrijd VZN 2015


Eigen wedstrijd 2 oktober 2016