image-112350-stop-pesten-en-doe-er-niet-aan-mee.png
Pesten komt overal voor: niet alleen op school of op het werk maar ook in de sportclubs.  Wat kun je in de sportclub doen tegen pesten?  Het belangrijkste: praat er samen over.


Je doet aan sport omdat je het leuk vindt.  Omdat je er plezier aan beleeft en nieuwe dingen leert.  Dat lukt het beste als je je goed en veilig voelt.  Maar het lukt minder goed als je je daar niet fijn voelt omdat je gepest wordt.


Vooral pesten bij kinderen willen wij onder het daglicht brengen aangezien wij een sportclub zijn met voornamelijk kinderen.  Kinderen zijn geen kinderen als ze dingen niet vertellen tegen de ouders of volwassenen. Daarom willen wij dat u als ouder of volwassene de kinderen aanzet om te praten over pesten.  Wordt uw kind zelf gepest of word er iemand gepest in de buurt van uw kind probeer hier dan over te praten.


Wij als sportclub zijn uiteraard tegen pesten.  Ziet uw kind of uzelf iemand die gepest wordt, spreek hier dan over met de API, een trainer of bestuurslid zodat wij ons ervan bewust zijn en een pestprotocol kunnen opstarten.


Wat houdt een pestprotocol in?


We gaan een gesprek aan met het gepeste kind en de ouders.  Hierop volgt een algemeen gesprek met de kinderen van de groep, eventueel met de ouders erbij.  Tijdens dit gesprek wordt er niet geviseerd maar sensibiliseren we de kinderen dat pesten niet kan.


Zoals eerder al gezegd willen wij alle kinderen een leuke en leerrijke tijd laten beleven.  Als kinderen naar huis gaan met een goed gevoel dan zullen ze de volgende keer ook weer met een goed gevoel naar de zwemles of training komen. 

image-112351-5b988f87066349b3a7d3227f4f654e68.jpg